Home O Ringo Przepisy gry w Ringo
Przepisy gry w ringo PDF Drukuj Email

 

§ 1 CEL GRY

1. Celem gry jest zdobycie 15 punktów w wyniku obrony własnego pola i takich rzutów kółkiem ringo z własnego pola bądź spoza tego pola lecz w granicach boiska zaznaczonych antenkami ponad linką ringo-by kółko upadło na pole przeciwnika, ewentualnie linie (taśmy) boczne lub końcowe boiska. Jeśli przeciwnik wyrównał wynik do stanu 14:14 - celem jest zdobycie 2 punktów przewagi. Przy stanie 16:16 zwycięża zawodnik zdobywający 17 punkt.
2. Punkt zdobywa się za każdy błąd przeciwnika, a traci za każdy błąd własny, powodujący wypadnięcie kółka ringo z gry.

§ 2. KÓŁKO RINGO

3. Kółko ringo, według wzoru zastrzeżonego przez Włodzimierza Strzyżewskiego, wagi 160-165 gramów, z otworem dekompresyjnym i ryflowaniem górnej i dolnej powierzchni kółka, ma średnicę zewnętrzną 17 cm, jest stabilne w locie i nie powoduje urazów palców u dzieci i dorosłych.

§ 3. KATEGORIE RINGO I WYMIARY BOISK

4. Boisko ringo dla gier zespołowych (dwójki i trójki ) ma wymiary podstawowe boiska siatkówki: 9 x 18 metrów, linka ringo - czyli sznur lub taśma szerokości co najmniej 1 centymetra z umocowanymi barwnymi wstążkami długości najmniej 25 cm i o rozstawie nie większym niż 20 cm - jest zawieszona na wysokości 243 cm.
5. Wymiary boiska dla gier indywidualnych zależne są od wieku (kategorii) zawodników i wynoszą dla:
. kategoria 1-2. żaczek i żaków ( do lat 10 włącznie ) 6 x 12 m. linka ringo 200 cm.
. kategoria 3-4. młodziczek i młodzików ( 11-13 lat ) 7 x 14 m. linka ringo 224 cm.
. kategoria 5-6. kadetek i kadetów ( 14-16 lat ) 8 x 16 m. linka ringo 243 cm.
. kategoria 7-8. juniorek i juniorów ( 17-19 lat ) 8 x 18 m. linka ringo 243 cm.
Wysokość linki ringo 243 obowiązuje dla wszystkich wyższych kategorii wiekowych oraz kategorii drużynowych.
. kategoria 9. klasy otwartej kobiet ( 20-29 lat )
. kategoria 10. klasy otwartej mężczyzn (20-35 lat )- boisko 8 x 18 metrów.
. kategoria 11. amazonek ( 30-39 lat) - boisko 8 x 16 metrów
Ten wymiar boiska obowiązuje dla wszystkich następnych kategorii indywidualnych:
. kategoria 12. old-boy ( 36-45 lat )
. kategoria 14. seniorów ( 46-55 lat )
. kategoria 13. seniorek ( 40-49 lat )
. kategoria 15. weteranek ( 50 i więcej lat )
. kategoria 16. weteranów ( 56 i więcej lat )
Dla dalszych kategorii wiekowych, jakie ustalić należy w przedziałach co 5 lat - boisko ma wymiar 8x16 m., z linką ringo na wys. 243 cm.
6. Kategoria 17-20
. szkolne dwójki dziewcząt
. szkolne dwójki chłopców
. szkolne dwójki mieszane
. szkolne trójki mieszane
Obejmuje młodzież do wieku kadeta włącznie.
7. Kategoria 21-24.
. dwójki kobiet
. dwójki mężczyzn
. dwójki mieszane
. trójki mieszane
Obejmuje kobiety i mężczyzn od wieku juniora wzwyż.
8. Kategoria 25-28.
. trójki rodzinne I - to dzieci do lat 15, wiek rodziców dowolny ( gra 1 kółkiem )
. trójki rodzinne II - dzieci od lat 16 i więcej, wiek rodziców dowolny ( gra 2 kółkami )
. trójki generacji kobiet ( matka, córka, wnuczka )
. trójki generacji mężczyzn ( ojciec, syn, wnuk )
Wiek uczestników dowolny, gra 1 lub 2 kółkami.
9. Kategoria 29-30.
. trójki dowolne na wózkach inwalidzkich
. trójki dowolne sprawnych inaczej
Gra według odrębnego regulaminu zawodów
10. Zawody ringo rozgrywane są na otwartej przestrzeni na przenośnych boiskach ringo konstrukcji Włodzimierza Strzyżewskiego, bez względu na pogodę, bądź w hali z wykorzystaniem boisk siatkówki i linek ringo. Podłoże terenu boiska powinno zapewniać bezpieczeństwo zawodników, a linie boiska, jakie stanowią jego część, powinny kontrastować barwą z podłożem.
11. Linia oddzielająca od siebie dwa pola boiska ringo nazywa się Linią Pokoju i pod karą utraty punktu nie może być naruszona w żadnym okresie gry ani na ziemi, ani w powietrzu przez żadnego z grających.
12. W zależności od poziomu mecz ringo może być sędziowany przez 1 sędziego lub przez sędziego prowadzącego i 2 sędziów pomocniczych (liniowych). Sędzia prowadzący podejmuje decyzje i ustala wynik końcowy. Sędzia pomocniczy sygnalizuje naruszenie końcowej linii boiska (taśmy) oraz "aut".
13. Zawodnicy zajmują pola wg losowania bezpośrednio przed walką. Zawodnik wygrywający losowanie wybiera stronę boiska i serwuje jako pierwszy.

§ 4. SERWIS

14. Grę rozpoczyna serwis zza końcowej linii boiska, w granicachprzedłużonych bocznych linii boiska. Dopiero po wyrzucie kółka zawodnik może wejść na własne boisko. Naruszenie linii końcowej w czasie serwisu lub przekroczenie przedłużenia linii bocznych powoduje utratę punktu.
15. Serwis następuje na komendę Sędziego Prowadzącego, który pyta obie strony "gotów"? - z jednoczesnym uniesieniem ręki w górę. Po odpowiedzi obu stron "gotów" sędzia wydaje komendę "start", bądź daje sygnał gwizdkiem i opuszcza rękę w dół .
16. W grze drużynowej, jeśli po odpowiedzi obu stron i komendzie "start" jedno z kółek doleciało do linii środka, a przeciwna strona - drużyna nie wyrzuciła jeszcze kółka, traci ona punkt za opóźnienie rzutu.
17. Pierwszy serwis wykonuje kapitan drużyny, zmiana serwujących następuje w grach indywidualnych co 3 punkty, w grze 2 kółkami co 5 albo 5 plus 1 punktów, w stałej kolejności.
18. W grze dwoma kółkami upadek każdego z nich (popełnienie błędu) powoduje utratę 1 punktu.
19. Jeśli po serwisie kółko ringo dotknie linki ringo (siatki) z góry i upadnie na ważne pole przeciwnika ("net"), w grze pojedynczej serw powtarza się bez utraty punktu. Drugi kolejno "net" powoduje utratę punktu. W grze 2 kółkami "net" jednego z kółek nie przerywa gry drugim kółkiem i nie powoduje utraty punktu ("zero punktów") niezależnie od liczby kolejnych "netów".
20. Jeśli w czasie serwu lub wymiany rzutów kółka zderzą się, punkt traci strona, na której polu kółko upadło, bądź strona, której kółko upadło poza boiskiem ("aut").
Jeśli sędzia nie zauważył, czyje kółko upadło na aut - nie zalicza punktu żadnej ze stron ("zero punktów").

§ 5. LOT KÓŁKA RINGO

21. Lot kółka ringo powinien być zbliżony do poziomu w stosunku do podłoża albo też kółko może zbliżać się do boiska przeciwnika całym obwodem w płaszczyźnie czołowej.
W żadnym momencie gry kółko nie może zbliżać się do pozycji pionowej patrząc wzdłuż toru jego lotu.
Przerwanie gry przez Sędziego Prowadzącego komendą "Pion!" i utrata punktu przez rzucającego następuje jednomyślną decyzją Sędziego Prowadzącego i Sędziego Pomocniczego, na które zostało rzucone. Przy różnicy zdań pomiędzy sędziami, punktu nie zalicza się żadnej ze stron ("Zero punktów").
22. Obracanie się kółka wokół pionowej lub poziomej osi jego lotu o 180 stopni (półobrót) lub więcej ("koziołek") powoduje utratę punktu. Jednakże kółko jakie dotknęło w grze góry linki ringo i spadło na boisko przeciwnika koziołkując - jest ważne.
23. Kółko może "falować" w locie, jednakże oscylacja jego lotu nie może zbliżać się ani przekroczyć 90 stopni w stosunku do podłoża patrząc wzdłuż toru jego lotu.
24. Kółko musi być wyrzucone z rotacją w dowolnym kierunku. Pchnięcie kółka bez rotacji powoduje utratę punktu.

§ 6. RZUT KÓŁKA RINGO

25. W czasie rzutu przynajmniej jedna stopa lub jej część musi dotykać podłoża. Oderwanie obu stóp w czasie rzutu powoduje utratę punktu.
26. Rzut może być wykonany w miejscu albo w czasie dozwolonych kroków hamowania, jeśli w momencie rzutu 1 stopa dotyka podłoża.
27. Technika rzutu jest dowolna, jednakże rzut rozpoczęty - musi być kontynuowany w tym samym kierunku. Zatrzymanie ruchu albo zmiana kierunku rzutu w czasie jego wykonywania ("zwód") powoduje utratę punktu.

§ 7. CHWYT KÓŁKA RINGO

28. Kółko może być chwytane tylko jedną rękią i tą samą ręką musi być odrzucone.
29. Kółko wypadające z ręki przy pierwszym chwycie - wolno chwytać drugi raz tą samą ręką. Natomiast partner ma prawo chwytać takie kółko dowolną reką, jako rozpoczynający chwytanie. Dwaj partnerzy mogą też chwycić kolko jednocześnie, jednakże odrzucić je może jeden z nich ( dozwolone są bowiem 2 chwyty kółka na boisku w danej akcji ).
30. Nie wolno chwytać 2 kółek w jedną rękę.
31. Kółko musi być chwycone choćby jednym palcem. Wypadnięcie kółka poza wszystkie palce na nadgarstek lub przedramię powoduje utratę punktu.

§ 8. CZAS TRZYMANIA KÓŁKA

32. Schwytane kółko powinno być odrzucone jak najszybciej. Celowe przetrzymywanie kółka sędzia sygnalizuje gwizdkiem lub komendą "stop" i karze utratą punktu, z zastrzeżeniem pkt. 39, 41, 42, 43.
33. W grach wieloosobowych w przypadku celowego przetrzymywania kółka ringo, sędzia sygnalizuje gwizdkiem lub komendą "stop" i karze stronę (drużynę) utratą punktu. Wznawia grę "serwisem" bez rozgrywania drugiego kółka.

§ 9. RINGO STOP

34. W grze 2 kółkami - Sędzia Prowadzący po rozegraniu już pierwszego kółka - po dwóch kolejno wysokich przerzutach ("lob") na koniec boiska po 1 rzucie dla każdej ze stron - wydaje komendę "RINGO STOP!", przerywa grę bez zaliczenia punktu za drugie kółko - i wznawia grę od serwisu 2 kółkami.
Gdy w grze są nadal oba kółka - Sędzia Prowadzący nie przerywa gry przy wysokich przerzutach lecz głośno liczy kolejne loby obu stron "jeden i dwa". Trzeci rzut każdej ze stron musi być rzutem atakującym. Jeśli będzie to również lob chwytany przez przeciwników - Sędzia Prowadzący wydaje komendę "Ringo stop" i zalicza punkt stronie broniącej trzeci rzut lobem. Jeśli tego trzeciego lobu broniący nie schwytali - punkt zdobywa strona rzucająca.
Serwis nie jest liczony jako lob niezależnie od techniki rzutu.

§ 10. ZMIANA PÓL

35. Po uzyskaniu przez jedną ze stron 8 punktów (ew. w grze 2 kółkami 8+1) następuje zmiana pól dla wyrównania szans z uwagi na oświetlenie i wiatr.

§ 11. KONTAKT Z KÓŁKIEM

36. Kółkiem trzymanym w ręce nie wolno dotknąć własnego ciała (poza przedramieniem chwytającej ręki), ani ciała partnera, ziemi, linki ringo (siatki), ani też naruszyć przestrzeni nad linką ringo.
37. Zmiana chwytu kółka po jego schwytaniu nie może nastąpić przy utracie kontaktu ręki z kółkiem.

§ 12. ROZSTAWIENIE NA BOISKU

38. Rozstawienie zawodników na boisku jest dowolne, a każdy rozgrywa swe rzuty sam, bez podawania partnerom ani sobie. Celowe podbijanie kółka pod pozorem "upuszczenia" powoduje utratę punktu. Chwyt i rzut następować może także z poza boiska, jednakże kółko musi przelecieć nad linką ringo w granicach boiska wyznaczonych antenkami. Nie wypełnienie tego warunku powoduje utratę punktu.

§ 13. KROKI NA BOISKU

39. Przy chwycie kółka w miejscu lub po zatrzymaniu się wolno oderwać dowolną stopę od podłoża bez prawa jej postawienia przed odrzuceniem kółka.
40. Skreślony
41. Od pierwszego dotknięcia kółka przy chwytaniu nie wolno nabierać szybkości ani celowo zbliżać się do boiska przeciwnika pod pozorem "kroków hamowania"- pod karą utraty punktu. W kierunku boiska przeciwnika wolno wykonać jedynie 3 kroki rzeczywistego hamowania, tj. 4 kontakty stóp z podłożem.
42. W kierunku równoległym do linii środkowej lub przy oddalaniu się od niej - wolno od pierwszego dotknięcia chwytanego kółka wykonać dowolną ilość kroków hamowania, a następnie - bez zyskiwania terenu wykonać obrót w kierunku boiska przeciwnika z prawem oderwania dowolnej stopy przy rzucie (pkt. 39).
43. Przy chwycie kółka w powietrzu i lądowaniu przewrotem przez bark wolno wstać na obie nogi ( 2 kontakty ) i oderwać dowolną stopę przed odrzuceniem kółka ( pkt. 39 ). Jeśli przewrót nastąpił przy oddalaniu się od linii środkowej - po powstaniu na obie nogi wolno wykonać obrót w kierunku boiska przeciwnika bez zyskiwania terenu - i oderwać dowolną stopę (pkt. 39 ) do rzutu.
44. Przesuwanie stopy lub stóp po podłożu lub ponad podłożem (komenda sędziowska "suwanie") po wykonaniu ostatniego dozwolonego ruchu stopy powoduje utratę punktu.

§ 14. LICZENIE PUNKTÓW

45. Sędzia Prowadzący obowiązany jest podawać głośno wynik po zdobyciu każdego kolejnego punktu i wskazywać ręką stronę prowadzącą.
46. Zawodnicy mogą zgłaszać poprawkę co do stanu meczu wyłącznie odnośnie ostatniego ogłoszonego wyniku.

§ 15. KLASYFIKACJA W ZAWODACH

47. Klasyfikacja zawodników (drużyn) w zawodach ringo ustalana jest kolejno według:
1.liczby zwycięstw,
2. wyniku bezpośredniego pojedynku zainteresowanych przy równej liczbie zwycięstw,
3. przy 3 lub więcej zawodnikach (drużynach) o tej samej liczbiei zwycięstw - decyduje większa liczba zwycięstw pomiędzy zainteresowanymi, a przy równości zwycięstw - różnica punktów zdobytych i utraconych,
4. przy równości tej różnicy punktów - decyduje większa liczba punktów zdobytych,
5. przy tej samej liczbie punktów zdobytych przez zainteresowanych decyduje większa liczba punktów zdobytych i utraconych w danej puli walk,
6. przy równej różnicy punktów (pkt. 47.5.) decyduje większa liczba punktów zdobytych w całej puli walk,
7. przy także i tej równości - o zdobytym miejscu decyduje ponowny bezpośredni pojedynek wszystkich zainteresowanych.

§ 17. UPRAWNIENIA ORGANIZATORÓW

48. Uczestnicy zawodów ringo obowiązani są pod rygorem niedopuszczenia do startu występować w estetycznym stroju sportowym i sportowym obuwiu (bez kolców lekkoatletycznych i kołków piłkarskich także gumowych) albo bez obuwia
49. Strój startujących może być opatrzony nazwą i herbem klubu, miasta lub państwa (kraju). Wszystkie inne oznaczenia np. sponsorów na zawodach krajowych mogą być umieszczone na stroju lub ciele zawodnika wyłącznie za zgodą właściwej narodowej federacji ringo, a na zawodach międzynarodowych - wyłącznie za zgodą Międzynarodowej Federacji Ringo. Dotyczy to również reklam w miejscu zawodów ringo.

§ 16. STRÓJ ZAWODNIKÓW

50. Organizatorzy danych zawodów mogą wprowadzić do ich regulaminu według własnego uznania:
. zwycięstwo zawodnika (drużyny) przy zdobyciu 15 punktów. Przy stanie 14:14 Sędzia Prowadzący obowiązany jest wówczas ogłosić "14:14. Ostatni decydujący punkt!". W grze 2 kółkami rozstrzyga upadek kółka, a jeśli sędzia nie może stwierdzić które kółko upadło pierwsze - anuluje tę akcję i powtarza komendę aż do ostatecznego rozstrzygnięcia,
. obowiązek serwowania kolejno lewą i prawą ręką, przy czym każdy zawodnik wykonuje kolejno 2 serwy, po jednym lewą i prawą ręką,
. podział stron boiska ringo na 2 równe części od linii środkowej do linii końcowej, przy czym na prawej części boiska chwyty można wykonać tylko prawą ręką, a na lewej - lewą ręką.
51. W zależności od ilości uczestników - Sędzia Główny może wprowadzić system eliminacji bezpośredniej (pucharowy), do 1 lub 2 zwycięstw, także do 8, 10 lub 12 punktów.

§ 18. UPRAWNIENIA SĘDZIEGO

52. Sędzia ma prawo ukarać żółtą kartką zawodnika za nieodpowiednie zachowanie się podczas gry (m.in. za używanie wulgarnych słów i gestów lub inne przejawy agresji. Ponowna kara dla tego samego zawodnika oznacza dyskwalifikację jego lub jego i współgrających w danej kategorii.

 

Copyright by Włodzimierz Strzyżewski: UP PRL P.O. Nr22946 5.02.1972.
and: US Copyright Office, Washington, no 82047 - 02.09.1975.
mod. Zespół Naukowo-Metodyczny PTR
Nowelizacja zmian zatwierdzona:
przez Zarząd PTR 1.07.2006 w Ostrołęce oraz przez Zarząd IRF 1.09.2007 w Warszawie

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 


Statystyki

Użytkowników : 25
Artykułów : 90
Odsłon : 164076

Copyright © 2011 UKS w Mogielnicy | Wykonanie: Mariusz Wangryn
Stworzone dzięki Joomla!. XHTML and CSS.